Stichting MedZwolle

MedZwolle is de samenwerkingsovereenkomst tussen apothekers en huisartsen in de regio rondom Zwolle. Het doel is middels ICT oplossingen de samenwerking maximaal te ondersteunen.

Binnen deze stichting valt voornamelijk de organisatie van zaken die betrekking hebben op het clusterbeheer van Pharmapartners.

Na lange voorbereidingen vanuit HRZ commissies, en met dank aan ondersteuning vanuit Medrie, is de Stichting MedZwolle opgericht op donderdag 24 mei 2018!

contact

Huisarts deelnemers (Medicom codes)            Apotheek deelnemers (Pharmacom codes)