14 maart: Medicomgebruikersgroep en toelichting Mantelovereenkomsten

14 maart 2018 was er bij Medrie een bijeenkomst over de ontwikkelingen waarbij de huidige medicomgebruikersgroep wordt getransformeerd tot stichting MedZwolle. Voorafgaand hieraan vertelde Wim Segers over de mantelovereenkomsten. Zie hieronder het verslag.

20180314 Verslag bijeenkomst Medicom gebruikersgroep

Op 14 maart j.l. heeft de bijeenkomst voor de huidige Medicom gebruikersgroep plaats gevonden.
Wim Segers heeft een presentatie gegeven over de ontwikkelingen regionaal HIS en de mantelovereenkomsten met PharmaPartners en Cobbler. Wat voor de huidige Medicommers met name van belang is, is dat ze gebruik kunnen gaan maken van de mantelovereenkomst op het moment dat minimaal 40 Fte collega huisartsenpraktijken met nu nog een ander HIS, zijn overgestapt op Medicom. Dat levert een korting op van 8% op onderhoudskosten en (nog aan te schaffen) modules. Ook kun je overwegen om voor de ICT over te gaan op Cobbler. Als je Cobbler al hebt, kun je direct gebruik maken van kortingen. De exacte informatie (mantelovereenkomsten) hierover staat op de HRZ website.
Verder van belang: een praktijk behoudt te allen tijde een individueel contract met PharmaPartners, je maakt echter gebruik van de mantelovereenkomst.
De mantelovereenkomsten met PharmaPartners en Cobbler worden 15 maart ondertekend. Daarna begint de implementatiefase; praktijken zullen overstappen op Medicom en het cluster zal dus meer deelnemers krijgen. Intentie is een sterk samenwerkingsverband te creëren met slagkracht en efficiëntie. Dit gaat georganiseerd worden in een Stichting.

Tweede deel werd gepresenteerd door Jan Roelof Berg. Het besluit om de Stichting MedZwolle (bedacht door Rinske de Ridder, Stadshagen) op te richten is besproken. Er is ook al een website in de lucht www.medzwolle.nl .
Bestuursleden zijn Jantien van Ittersum, Jan Roelof Berg als huisartsen en Albert Drouven en Peter Brummelhuis als apothekers. Daarnaast worden en twee expertgroepen gevormd (Medicom en Pharmacom) en een Bezwarencommissie. De expertgroepen zullen het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Deelnemers kunnen bij hen terecht met vragen en ideeën. Het organogram staat op de website.
Documenten die door de deelnemende praktijken en apotheken ondertekend dienen te worden, zijn de Deelnemersovereenkomst en de Verwerkersovereenkomst met de Stichting. Deze documenten, evenals overige documenten zoals Privacyreglement en Deelnemersreglement, zullen binnenkort beschikbaar zijn. De volgende bijdragen worden gevraagd:
Eenmalige (opstart) kosten: €150,00 per Fte
Jaarlijkse Stichtingsbijdrage: €75,00 per Fte
Jaarlijkse bijdrage uitvoerend clusterbeheer: €150,00 per Fte

Vervolg:
• Op korte termijn (april) oprichten van de Stichting MedZwolle en documenten publiceren
• Ondertekenen van Deelnemersovereenkomst en Verwerkersovereenkomst door huidige Medicommers
• Eigen bijdrage wordt in rekening gebracht
• Website wordt verder ingericht www.medzwolle.nl
GEVRAAGD:
• Aanmeldingen voor de expertgroep Medicom; hoeft niet persé een huisarts te zijn, ook assistentes en/of POH-ers met affiniteit worden uitgenodigd zich aan te melden
• Aanmeldingen voor de Bezwarencommissie (praktijkhouder)
• Beschikbaar zijn als buddy praktijk voor nieuwe toetreders; standby staan voor praktijken die overstappen op Medicom

Aanmelden, of informatie hieromtrent opvragen, kan rechtstreeks de bestuursleden van MEDZwolle.
Er zijn een aantal vragen gesteld tijdens de bijeenkomst; deze zijn, met antwoorden, terug te vinden op de HRZ website: https://medrie.nl/intranet/faq-regionaal-his.