15 maart 2018: feestelijke ondertekening van de 3 documenten

Donderdag 15 maart 2018 was het sluitstuk in de marathon die de RegioHis commissie heeft gelopen. Met de ondertekening van de contracten met Pharmapartners en Cobbler is één fase afgesloten, maar begint de volgende.
Getekend zijn de volgende contracten:

1. de mantelovereenkomst Cobbler – Stadscomputerleden, waarvan gebruik gemaakt kan worden als HRZ-lid, dat de overgang van de leden van de stadscomputer naar Medicom goed regelt (zie website stadscompeter, leden)

2. de mantelovereenkomst Cobbler – HRZ-lid, waarvan gebruik gemaakt kan worden, voor afname van diensten voor Medicomgebruikers die participeren in het Cluster groot Zwolle, genaamd MEDZwolle

3. de mantelovereenkomst met Pharmapartners waarvan gebruik gemaakt kan worden als HRZ-lid voor conversie naar Medicom en / of 5 jaar afnemen van hun diensten voor een gereduceerd tarief.

Bijgaande de nieuwsbrief van Medrie over deze bereikte mijlpaal

Zie ook onder menu regiohis