2021 tarieven en instructies

versie laatste mutatie 5/1/2020 17u

De tarieven voor 2021 zijn ingevoerd. Hieronder nog enige aandachtspunten opgesomd. Voor het aanmaken van een nieuw prestatiecontract ‘contract met zorgverzekeraar’(*) onder Zilveren Kruis met een nieuwe looptijd van 1 jan-31 dec 2021 op praktijkniveau verwijs ik naar de instructies van Medicom.

Evenals eventueel in een lokaal, ‘algemeen prestatiecontract‘ (**) voor 2021 aan te maken praktijk tarieven, zoals voor griepvaccinatie buiten vaccinatieprogramma om, rijbewijskeuring of hepatitis B vaccinaties etc.

Praktijken moeten (individueel vastgestelde) tarieven aanmaken voor onderstaande modules: (mogelijk hebben individuele praktijken nog aanvullende modules die hieronder niet genoemd worden). Deze vind je in het huisartscontract op zorgverlenersportaal.nl waar je een nieuwe contract vindt voor komend jaar.

– 11201 POH ggz (*)

– 31343 POH ggz innovatietarief (*)

– 31080 POH somatiek tarief (*)

– 31174  praktijkmanager (*)

– 30121 resultaatbeloning (optelsom van modules) (*)

– 30111: doelmatig voorschrijven FGV (maar dat zal pas medio 2022 aan de orde)   (*)

– 31060 ouderenzorg exclusief (27,43) of inclusief gebruik digitaal platform (34,29) (*)

Info inwinning door verzekeringsmaatschappijen, arbodienst was een vektiscode voor, per 1/1/21 vervalt deze (LHV, NZa lijst). Hiervoor komt een nieuwe systematiek; je mag declareren hoeveel tijd je er mee bezig bent geweest; namelijk per 5 minuten €15,46 excl BTW op deze codes

Huidige 2020 tarief €50,58 incl btw omgerekend naar het voor 2021 geldende tarief: 2,7 x 5 minuten werk. Praktijkhouders moeten lokaal een eigen keuze maken, en invoeren in hun lokale, praktijk prestatie tarieven. Vanuit het cluster zijn de tarieven leeg gelaten.  Een oplossing is een lokaal tarief aan te maken (memocode begint met een x) voor onderstaande tarieven, en dit op tenemen in het algemene prestatiecontract voor dit jaar. 

minuten excl BTWincl BTW
5 minuten, voorbeeld memocode X1INFO€ 15.46€ 18,71
10 minuten, voorbeeld memocode X2INFO€ 30,92€ 37,41
15 minuten, voorbeeld memocode X3INFO€ 46,38€ 56,12
20 minuten, voorbeeld memocode X4INFO€ 61,84€ 74,83
Voorbeeld van te kiezen tarieven.

– 12906 Tot slot is er het verbruikstarief voor katheters. Dat is voor 2021 gemaximeerd (Medicomcode KAT) op € 12,92 (*). Op dit moment werkt onze apotheek uit wat dit werkelijk kost, allicht meer dan genoemd bedrag. Het is wat ons betreft het totaalbedrag van 10ml catheter 14,16 of 18 CH; inbrengset; flipflow en beenzak. Dit kost ongeveer €30-35. Overweging is dit onderbouwde tarief voor het gehele cluster op te nemen. Met risico op afwijzingen en administratief nawerk. Uiteraard kun je voor je eigen praktijk dit overschijven met een eigen tarief (*). Of je declareert het IMM bij de apotheek als daarover afspraken zijn. Vooralsnog houden we in het cluster het tarief van Zilveren Kruis aan.

jrb