bijeenkomst 1/11/2017 Bolle Bieste

20171101 versie 2.0

Notitie gebruikersgroep Medicom cluster Zwolle, bijeenkomst 1 november 2017

Allereerst hartelijk dank voor de input die wij gisteren kregen. Goed om te constateren dat alle aanwezigen het eens zijn dat er een professionele cluster organisatie ingericht moet worden. We gaan over tot het verder uitwerken van een nieuwe stichting te vormen samen met Sapoz, waarin 2 bestuursleden vd huisartsen en 2 vd apotheek de stichting gaan vertegenwoordigen. Van de 2 vertegenwoordigers huisartsen minimaal een huisarts praktijkhouder, 2e kan evt ook een niet huisarts zijn mits werkzaam binnen een huisartsenpraktijk. Aanmelden belangstellenden kan!

Stichting zal opdracht geven voor het operationele clusterbeheer; bestaand uit tal van themas: belangrijkste is de dienst clusterbeheer (aanpassingen v tabellen, ontdubbelen: het onderhoud) en het voldoen aan wet en regelgeving die als een tsunami op ons afkomt. Maar ook visie, beheer stichting, ea zullen tot de taken van de stichting behoren. Voor deelname aan de stichting zal een deelnemersovereenkomst opgesteld worden, welke ondertekend wordt door alle deelnemers. Daarnaast worden de andere benodigde documenten, zoals privacy reglement, deelnemers reglement, huishoudelijk reglement, verwerkersovereenkomsten, ontwikkeld. Unaniem deelname is uiteraard noodzaak, dus huidige gebruikers en toekomstige toetreders moeten deelnemen. Als uiterste middel zou het technisch mogelijk zijn bij ‘wangedrag’ van een partij, deze uit te sluiten.

De bestuursleden vd stichting zullen gevoed worden door een delegatie huisartsen, bij voorkeur in de samenstelling van huidige aanwezigen , of afvaardiging vanuit alle medicom-HAGRO’s.

Aanwezigen realiseren zich dat er kosten mee gemoeid zullen zijn, maar dit roept wel vragen op. De financiele bijdrage waarmee gestart moet worden zodra de stichting is opgericht is lang bij stil gestaan: – hoezo Pharmapartners als softwarepakket helpt met de dienstverlening clusterbeheer, hetzelfde softwarepakket? Zie het als onderhouden, schoonhouden, actualiseren. Hopelijk is de korte lijn met de productontwikkelaar functioneel. – apotheken hebben fors geinvesteerd in de clustersamenvoeging, huisartsen hebben daaraan geen financiele bijdrage geleverd. (totaal samen meer dan een ton naar verluidt) – de aanpassingen binnen cluster stellen weinig voor voor Medicomgebruikers, itt vereisten voor Pharmacom, hebben in ieder geval nooit een hoog spoedgehalte. – verhouding door PP aangedragen in de clusterdienstverlening is apo:HA 4:1. De vraag is of dit kloppend is. – clusterbeheerkosten door Albert in info-rondje in ’15/16 zou €25/Q zijn, nu zitten we op 50 excl /fte. – dienst clusterbeheer krijgt zelf een SLA (responstijd ed.)

De discussie die is gevoerd over de kostenbijdrage aan de dienst clusterbeheer geeft input over dat dit mogelijk scheef is. Wij zullen de kosten zoals Albert deze aan ons voorschotelt moeten bespreken. Overigens is er een structureel overleg regio-his Groot Zwolle en Sapoz, waarin dit ook aandacht heeft.

Communicatie is over gebrainstormd. Er is behoefte aan een website / communicatieplatform. Al dan niet gekoppeld aan HRZ site oid. (tip: www.onzehuisartsen.nl, voor “hoe het ook kan”). Wel is er op korte termijn behoefte aan een lijst met praktijkcodes voor overschrijven binnen het cluster (zie separate mail). Ook moet er een naam komen (in de naam van een stichting moet verplicht het woord ‘stichting’ voorkomen); iedereen vraagt bij achterban om creatieve suggesties. Eén suggestie kwam reeds: MedZwolle.

Aanvragen voor clusteraanpassingen zoals adressen paramedici kunnen nu al gedaan worden via het klantenportaal. Indien u niet een inlog heeft kan aanmelding voor dit klantenportaal (naast je eigen medicomklantenportaal) middels een mail aan [email protected] Graag blijf ik voorlopig ook op de hoogte van de aanvragen dus je mag je verzoek ook aan mij mailen ([email protected]) want er zijn nog geen afgeronde afspraken over wat ze (mogen) doen. Separaat nog een mail met aantal vragen / acties.

Marja Roege Jan Roelof Berg