nieuws 2x mail januari/ februari

20181601 mailing

Goedemorgen,

De oorzaak van het probleem is duidelijk.

en passant begrijp ik dat al velen van jullie de helpdesk hebben gesproken..

Doordat de tarieven op het cluster ingevoerd zijn bij de zorgverzekeraar zilveren kruis, overrulen ze het algemene praktijk prestatiecontract. Dit is nieuw voor mij, maar zo schijnt het te werken.

Overigens als je op praktijkniveau een prestatiecontract onder zilveren kruis aanmaakt, overrule je wel de cluster-zilveren kruis instellingen.

de oplossing voor nu is pragmatisch: ik heb de controversiele tarieven verwijderd: te weten

30121 service

31060 ouderenzorg

31080 pohs

en op verzoek evt andere waardes maar dat zal ik dan uiteraard eerst communiceren.

met dat ik deze verwijder komen je eigen tarieven wel weer door.

Dat kan op 2 manieren: door op praktijkniveau algemeen prestatietarief contracten of prestatiecontract gekoppeld aan Uzovi 3311 Zilveren Kruis, de juiste waardes toekennen.

En let op de looptijd.

En doe de correctie tarieven middels herberekenen contacten in menu declaratie!

Volgend jaar zal ik zorgen voor een betere instructie. Voor wie het nog meer wil snappen:

Korte uitleg van hoe Medicom met tarieven omgaat. Onze software bepaalt op de volgende ‘ladder’ het tarief. Als er niks is ingevuld, dan gaat die een nummer lager kijken. Als er wel iets ingevuld is, hanteert Medicom het tarief en kijkt het niet verder.

  1. Zorgverzekeraar contract van de patiënt op praktijkniveau
  2. Zorgverzekeraar contract van de patiënt op clusterniveau
  3. Dominante zorgverzekeraar contract op praktijkniveau
  4. Dominante zorgverzekeraar contract op clusterniveau
  5. Algemene prestatiecontract op praktijkniveau
  6. Algemene prestatiecontract op clusterniveau
  7. Centrale vastgelegde prestatiecontract

De situatie op Zwolle is, is dat er bij nummer 4 tarieven ingevoerd zijn op het clusterniveau bij zilveren kruis. Iets invullen op niveau 5, wat ook op niveau 4 staat wordt dan niet meer gezien..

Tevens:

– 12817 schriftelijk informatie inwinning heb ik het tarief 39.51 aangepast naar met 21% BTW:  47,81 eu (op niveau 4)

vr groet

20180201 mailing

Geachte medicommers,

Deze jaarwisseling verloopt buitengewoon stroef, in de zin van de instellingen cluster, tarieven en verzekeringen.
De reden hiervoor ligt vooral in het feit dat de zgn. dienst clusterbeheer van Pharmapartners klaarblijkelijk onvoldoende mandaat / opdracht van ons geformuleerd heeft gekregen wat te doen. Het initieel “alles in het clusterbeheer”  ligt duidelijk wat anders.. Daardoor zijn dingen niet doorgevoerd waarvan ik had verwacht dat het wel was gedaan.
Ik heb het nu volledig naar mij toe getrokken, en vlgs mij de laatste rimpels rechtgestreken:
er was een probleem met een aantal zorgverzekeraars waarbij de declaraties uit de printer rolden. Dit is nu aangepast maar mogelijk moet je in je eigen systeem ook nog iets aanpassen.

(probleem was dus dat externe intergratie bij de nieuwe UZOVIs niet was ingevuld.)

Geprinte declaraties moet je uiteraard crediteren, en opnieuw indienen, zoals je dat met afwijzingen ook doet.
NB: advies is de volgende handeling ook nog te verrichten als je alles middels RAD wil indienen (ik ga ervan uit dat iedereen dat doet; zo niet graag bericht aan mijn):
Ga naar onderhoud en afdrukken; zorgverzekeraars (praktijk), kies menu en kies toekennen tussenpersoon, kies in dat scherm: webservice (RAD) en vink het vakje eronder aan: alle zorgverzekeraars komen nu (weer) in de RAD.
succes, en problemen graag melden.