nieuwsbrief jaarwisseling 2017/2018

20171220 versie 1.0

Nieuwsbrief december 2017

  1. Jaarwisseling 2017-2018 cluster groot Zwolle Medicomgebruikers
  2. Hoe staat het met de stichting medicomgebruikers
  3. Enkele gebruikersinstructies

Jaarwisseling 2017-2018 cluster groot Zwolle

Pharmapartners heeft al de mailing rondgestuurd met de aanpassingen die moeten plaatsvinden. Wat betreft de acties die hieruit voorheen voortvloeiden voor de clusterbeheerders, zal deze nu worden uitgevoerd door “de dienst clusterbeheer” van Pharmapartners (aanpassen verzekeringen).

Tevens geef ik hen de opdracht de nieuwe tarieven in te voeren onder Uzovi code 3311 Zilverenkruis, met looptijd 01-01-2018 t/m 31-12-2018; hiervoor heb ik het document inkoopbeleid huisartsenzorg 2018 tarieven zilveren kruis gebruikt, Versie 1.3 datum 12-12-2017.

Daarbij ben ik uitgegaan van de gecontracteerde praktijk. Mocht dit niet het geval zijn zal wrs minder uitbetaald worden, terug te vinden in genoemde document.

Let op dat je op praktijkniveau WEL de individueel verschillende tarieven aanmaakt voor in ieder geval POHs (31080), POHggz (31343), resultaat doelmatig voorschrijven (30111), beloning service en bereikbaarheid (30121) (opening, Econsult/herh, online afspraken, OAW spreekuren), en bv enkele locale verrichtingen zoals griepspuit buiten RVP of keuringen.

Voor de verbruiksmaterialen heb ik ook bovengenoemd document aangehouden; voor CRP tarief €0,00 aangezien velen van ons dit via het klinisch lab regelen.

Hoe staat het met de stichting medicomgebruikers

De tegenhanger van stichting Sapoz, de georganiseerde apothekers in het cluster groot Zwolle, is de stichting Medicomgebruikersgroep groot Zwolle. Hier wordt aan gewerkt en vordert gestaag. Diverse documenten worden ontwikkeld waarmee ook de overkoepelende stichting waarin bovengenoemde gebruikersgroepen gelijk vertegenwoordigd zijn, vorm moet krijgen.

De nieuwste wetgeving (AVG, mei ’18) wordt als het goed is hierin voldoende meegenomen.  Dan wordt eindelijk het clusterbeheer en de samenwerking met de apotheken geformaliseerd; hetgeen natuurlijk zeer noodzakelijk is.

Enkele gebruikersinstructies

-postcodetabel: door de clustersamenvoeging worden alleen nog adressen in hoofdletters aangeboden. Het heeft weinig nut dit te vervangen want dat is een gevecht tegen de bierkaai..

-waarnemen met gesloten /open beurs. Voor het hele cluster geldt de instelling: open beurs. Helaas zit niet in het systeem dat de default ander is. Dus: als je gewend was met gesloten beurs te werken, en je krijgt een waarneempatient, moet je opletten. Je eigen praktijk is dan automatisch de declarerende partij. Dit kan dan wel handmatig naar de ION praktijk worden gemuteerd, maar een fout is zo gemaakt.