Bestuursleden

24 mei 2018 is de Stichting MedZwolle opgericht.

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:
Voorzitter:
Dhr. AM Drouven, apotheker
Secretaris:
Dhr. JR Berg, huisarts
Penningmeester:
Mw. IM van Ittersum, huisarts
Bestuurslid:
Dhr PR Brummelhuis, apotheker