digitale koppelingen: overeenkomsten HINQ tekenen voor 1juli21

In de Nieuwsberichten van februari en mei informeerden we de huisartsenpraktijken in onze Medrie regio’s over de ontwikkelingen rondom de PGO koppeling (door middel van een DVZA stekker op het HIS) en de acties die hier voor  huisartsenpraktijken uit zouden volgen. Met de PGO koppeling worden de gegevens in het HIS (en andere systemen) opvraagbaar via een door de burger gekozen PGO.   

Inmiddels hebben alle praktijken van hun HIS of DVZA leverancier bericht ontvangen waarin aangegeven wordt welke stappen de praktijk specifiek moet uitvoeren; voor de meeste praktijken bestaan die stappen uit het ondertekenen van een verwerkersovereenkomst en/of deelnemersovereenkomst. Voor sommige DVZA’s, zoals CGM en Dedalus (MicroHis), is het ook nodig om gelijk een TVS akkoordverklaring te ondertekenen. Dat vloeit voort uit de wet Digitale overheid. Voor andere DVZA’s, zoals LSP+ en HINQ, volgt dat later dit jaar. 

Het is belangrijk dat u de overeenkomsten zo spoedig mogelijk ondertekent en indient! 

Daarna komt uw praktijk op de Zorg Aanbieders Lijst te staan en is daarmee vindbaar voor burgers met een PGO. Dit is een verplicht onderdeel van het OPEN programma. De deadline voor de koppeling is 1 juli 2021. 

Namens de regionale coalitie Medrie – Kring LHV Zwolle/Flevoland/Vechtdal,

Marja Roege en Wim Segers, projectleiders OPEN

zie ook connect: https://connect.medrie.nl/thoughts/4276