documenten

Hieronder vindt u het overzicht van documenten van de stichting.

  • STICHTINGSSTATUTEN
  • DEELNEMERSOVEREENKOMST  
  • BIJLAGEN BIJ DEELNEMERSOVEREENKOMST

Bijlage 1. Behorend bij Deelnemersovereenkomst
A. DEELNEMERSREGLEMENT STICHTING MEDZWOLLE  
Bijlage a. (behorend bij Deelnemersreglement)
Bijlage b. (behorend bij Deelnemersreglement)
B. PRIVACY REGLEMENT
C. REGLEMENT (BEROEPS-) en GESCHILLENCOMMISSIE
D. REGLEMENT EXPERTGROEPEN STICHTING MEDZWOLLE
E. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING MEDZWOLLE
F. HANDBOEK STICHTING MEDZWOLLE
Bijlage 2. Behorend bij Deelnemersovereenkomst
SPECIFICATIE DIENSTEN STICHTING MEDZWOLLE
Bijlage 3. Behorend bij Deelnemersovereenkomst
VERWERKERSOVEREENKOMST
Bijlage 4. Behorend bij Deelnemersovereenkomst
VERGOEDINGENOVERZICHT