Leden expertgroepen

Het bestuur wordt gevoed door de 2 expertgroepen:

Deelnemer aan een expertgroep kan een praktijkhouder zijn, maar mag ook een gedelegeerde zijn, zoals een huisarts of apotheker in dienstverband, praktijkmanager of dokters/apothekers assistente; voorwaarde is affiniteit met dit onderwerp. Zij denken kritisch mee en oogsten input onder de deelnemers in het veld.

samenstelling expertgroep Medicom:

  • Jacqueline Slomp, praktijkmanager Lemelerveld
  • Maren Valkering, praktijkmanager  deBolleBieste, co-med
  • Marian van Dijk, praktijkmanager Genemuiden
  • Johannes Pruijs, huisarts

MAILadres: [email protected]

samenstelling expertgroep Pharmacom:
. per 1/10/22: Petra Baars; apotheek Gezondheidshuis Stadshagen
. Nelly Tromp, apotheek Flevowijk Kampen

per 1/10/22 is Mw N de Jong, apotheek gestopt

MAILadres: [email protected] komt uit bij Nelly Tromp