formularium gericht voorschrijven, reageer!

Resultaatbeloning formulariumgericht voorschrijven
Wanneer u heeft aangegeven deel te willen nemen aan de resultaatbeloning formulariumgericht voorschrijven, heeft u onlangs een brief ontvangen. In deze brief staat een uiterste datum waarop NIVEL de gegevens over 2018 naar de zorgverzekeraars verstuurt. Met NIVEL is afgestemd dat PharmaPartners de gegevens vóór deze uiterste datum bij NIVEL zal aanleveren. 

Uw actie benodigd
Om deze gegevens zo snel mogelijk bij NIVEL aan te kunnen leveren, verzoeken wij u om uiterlijk 6 februari uw toestemming in te vullen in Medicom om uw prestatie-indicator te delen met NIVEL, zodat u in aanmerking komt voor deze subsidieregeling. U kunt dit aangeven in het scherm ‘Externe toegang’ (via Praktijkbeheer > Onderhoud instellingen > Externe toegang > Klik op uw praktijknaam).