herhalingen van chronische medicatie en de baxter medicatie

Nu het Medicom / Pharmacom cluster MedZwolle steeds groter wordt gaan we met elkaar ook
tegen nadelen van een groot cluster aanlopen. Dingen die vroeger in een klein cluster middels enkele “trucs” opgelost konden worden werken nu niet goed meer omdat anderen er last van
hebben. Alle clustergenoten moeten dus werken volgens de werkafspraken. Dat geeft nog wel eens ergernissen en bovendien zijn er ook technische beperkingen.

Een van ergernissen betreft het per kwartaal, halfjaar jaarlijks autoriseren van recepten welke door de apotheken aan de huisarts worden voorgelegd. Deze recepten zijn op te splitsen in 2
categorieën welke we graag hier kort willen toelichten.

Recepten voor de chronische medicatie niet in baxter-rollen
Deze geneesmiddelen worden door de apotheek per kwartaal automatisch voor de patiënt
klaargemaakt. Dit ontlast de patiënt bij het telkens aanvragen van recepten, maakt het werk in de apotheek voorspelbaar. De apotheek regelt voor de patiënt de recept aanvragen bij de huisarts of medisch specialist. Omdat de geneesmiddelen per kwartaal verstrekt worden en de
autorisatieverzoeken automatisch onder water naar de huisarts worden verzonden krijgt de
huisarts ook per kwartaal een aanvraag. In zowel Pharmacom als Medicom is geen optie aanwezig om een iteratie aan het recept te hangen. Binnen zowel de Pharmacomraad als de Medicomraad is hiervoor al meermaals aandacht gevraagd maar tot op heden is het nog niet opgelost.

Recepten voor chronische medicatie in baxter-rollen
De autorisatie verzoeken voor deze medicatie (zowel in de baxter als buiten de baxter rollen) wordt door Pharmacom altijd op naam van de arts uit de stamgegevens van de patiënt gehaald. Deze stamgegevens delen we met elkaar. Dit heeft als vervelende bijwerking dat alle medicatie ook die onder regie van een medisch specialist vallen altijd ter autorisatie naar de huisarts gaan. Hoewel de apotheek dit heel graag correcter zou willen registeren is het technisch niet mogelijk. Zo is het ook niet mogelijk om deze verzoeken elektronisch naar elkaar te versturen.
Ondanks dat er landelijk meerdere apotheken zijn die voor het introduceren van diverse
verbeteringen van de module voor de baxter medicatie extra financiële middelen beschikbaar
hebben gesteld is het nog altijd niet gelukt ruimte te vinden op de overvolle ontwikkel agenda
Pharmacom om het te realiseren.

Voor dit moment is de hiervoor beschreven situatie echter de realiteit. Wij hopen dan ook op een ieders begrip. Dit neemt niet weg dat het bestuur van MedZwolle de knelpunten net als een ieder van u als uitermate vervelend ervaart. Wij maken ons dan ook sterk om in de komende maanden te kijken of we gezamenlijk met andere grote clusters dezelfde knelpunten ervaren en of we hierin gezamenlijk kunnen optrekken. Wij zijn net als u van mening dat de samenwerking tussen Medicom en Pharmacom de professionele samenwerking op de werkvloer moet ondersteunen en verlichten en dat dit niet tot ergernissen mag leiden.

Albert Drouven, specialist openbaar apotheker
Voorzitter MedZwolle