klantenportaal: mogelijkheden

Op het klantenportaal is veel info te vinden over functionaliteiten (of bv. storingen), voor de ha-praktijk en de apotheek.

Tevens kun je via het klantenportaal vragen indienen. Via deze route heeft de voorkeur, binnen de dienst clusterbeheer waar we gebruik van maken hebben we afspraken gemaakt; over bv de reactiesnelheid op deze vragen. Deze aanvragen kunnen betrekking hebben op praktijkniveau, maar ook op clusterniveau; dit is nu (2019) één portaal geworden.

Aanvragen voor clusteraanpassingen zoals ontdubbelingen (individueel samenvoegen) kunnen zelf gedaan worden via het klantenportaal. Indien u niet een inlog heeft kan aanmelding voor dit klantenportaal (naast je eigen medicomklantenportaal).

Het klantenportaal open je door op dit paarse icoontje te klikken:

Hierna wordt gevraagd om inlognaam (inlog naam begint vaak, dat is verwarrend, met klanten\…)
eerste popup (grijs) kun je evt met OK oningevuld wegklikken, daarna kom je in een ander inlogscherm wat (ook) werkt.

Advies is dat minstens een persoon per groepspraktijk een inlog heeft. Enkelen van u hebben dit reeds.
Zie menu voor de mogelijkheden die via het klantenportaal worden ondersteund; helaas is het nu zo dat je eerst pagina 2 van het meldingsjabloon moet oproepen om de clustergerelateerde vragen in te dienen (zoals ontdubbelen/  individueel samenvoegen).

Hieronder de helpkaart van Pharmapartners:

Clusterbeheer via mijn.pharmapartners.nl