Koppeling VIPLive SpoedEPD en Medicom-clusters Medriegebied.

(update 2/2/24). De koppeling van de aan de post verbonden medicompraktijken èn het ANW informatiesysteem van de HAP (VIPLive SpoedEPD) is gereed! Dit betekent dat het dossier van de dagpraktijk van een patient in een spoedsituatie (ANW-contact) zichtbaar gemaakt kan worden.

Wat is het? Deze koppeling wordt ook wel Best of Both worlds genoemd; met beide wordt bedoeld de systemen VIPlive en Hapicom; inmiddels qua bedrijven vallende onder dezelfde holding TSS. Pharmapartners besloot 1 systeem te stoppen en dat werd het ANW-systeem Hapicom. Dat systeem had wel één belangrijk voordeel: je kon altijd in het dossier van de aangesloten dagpraktijk van Medicom. VIPlive heeft nu dus een module om dit op dezelfde manier te integreren. Deze module wordt via Medrie afgesloten. Maar vereist wel een actie van de aangesloten praktijkhouders.

En nu geen LSP meer nodig? LSP koppeling is hiervoor dus niet nodig. Wel is de LSP koppeling nog steeds handig voor andere landelijke informatieuitwisseling, zoals bv ook voor ons geldt het Aortaberichtenverkeer of bv contact met verre huisartsenposten. Dat gaat wel over het LSP. Dus het advies is wel het LSP actief te blijven vullen.

Hoe zet ik het aan? Er zijn een 4tal, maar eigenlijk 5tal, stappen die voltooid moeten worden, zie de mailing 25/1/24 van Medrie (en ook op connect) maar ik schrijf het hier ook uit:

– 1 Met Pharmapartners moet een addendum verwerkersovereenkomst worden getekend en opgestuurd worden naar PP (mail retourneren, zie 2e bestand addendum)

– 2 Medrie (AFAS) online handtekening zetten onder je overeenkomst Medrie HAP <> dagpraktijk. (www.mijnmedrie.nl)

– 3 aanpassen van je praktijkwebsite wat betreft het verwerkingsregister en privacyreglement. (zie adviezen Medrie, 1e bestand stappenplan)

– 4 Op de dagpraktijk moet je instellingen aanpassen in beheer (bovenste regel in het systeem) (zie 3e bestand handleiding)

– 5 Als tip: het is verstandig al je Opt-out patienten nog eens uit te lijsten: zijn dit bewust Opt-out clieenten is het nuttig hen te benaderen en vragen of ze op privacy willen worden gezet of dat ze toch zichtbaar worden in de ANW-spoed situaties.

2024-both-worlds-Stappenplan_in_gebruik_nemen_koppeling

2024-Addendum-verwerkersovereenkomst_praktijk-PP_signed-by-PP

Handleiding-Integratiemodule-Medicom-Spoed-EPD-V2