leden geschillencommissie

De geschillencommissie bestaat uit 1 huisarts, 1 apotheker en 1 onafhankelijke persoon

huisarts:
dhr WGC Segers, huisarts

apotheker:
dhr HCJ Sikkens, apotheker

onafhankelijk commissielid:
mw  IM Lagas