logging: het snuffelverslag

Logging van dossierbenaderingen derden. 

Als het goed is houdt u als praktijkhouder in de gaten of er niet oneigenlijk toegang wordt verschaft door collega-praktijken van door u beheerde patientendossiers. Deze logging is inzichtelijk via de waarneemverslagen onder het hoofdmenu in Medicom. Het ‘uitvoeren’ van deze waarneemverslagen geeft in de printmanager een serie waarneemverslagen. Afhankelijk van instellingen betreft dat het verslag van alle dossiervoering van interne medewerkers, snuffelverslag (door collega-praktijken, in- en uitschrijvingen), groene-knop verslag en ook een overzicht van raadpleging via de huisartsenpost in genoemde waarneemsituaties ANW.

Advies is deze met regelmaat uit te voeren, bijvoorbeeld als vaste taak van een assistetne op de en vooral de laatstgenoemde verslagen te printen en te bestuderen op waarneemsituaties en vooral opvallende raadplegingen. Wanneer u een datalek ziet moet dit gemeld worden.