Mantelovereenkomst programma OPEN: gekozen voor de vorm MGn/medgemak

Programma OPEN wordt via Medrie invulling aan gegeven mbt regio implementatie. Er is verwevenheid met de st MedZwolle. Voor info verwijzen we naar Medrie; zie hier.

De mantelovereenkomst van de deelnemers st Medzwolle met Pharmapartners MGn als invulling van programma OPEN (Ehealth); deze is op te vragen bij het bestuur.