nov 2021, Formularium gericht voorschrijven

Er blijken onvolkomenheden te zitten in het formularium gericht voorschrijven in Medicom. Dankzij een oplettende collega uit Kampen kwam dit aan het licht en wordt zo mogelijk aangepast. Het zeer complexe registratiesysteem wordt gemaakt door Healthbase, in samenspraak met PharmaPartners en NIVEL. Er lijkt een probleem voort te komen uit eerste uitgifte van 1e lijns recepten en 2e lijns recepten. Maar ook veranderingen in NHG-richtlijnen die geactualiseerd moeten worden.

Als u deelneemt aan de prestatie formularium gericht voorschijven en bij PharmaParters uw praktijk heeft aangemeld ontvangt u elk kwartaal van PharmaPartners een overzicht met de resultaten van die periode.

Hierin ziet u het resultaat van uw praktijk voor indicator 1 en indicator 2. Indicator 3 ontbreekt hierin. Indicator 3 is voor een maatwerkformularia. Er is in de regio voor gekozen geen maatwerkformularia op te stellen maar de standaard van Healthbase die de NHG volgt te gebruiken.

De indicatoren zijn benodigd voor de financiering van de prestatie doelmatig voorschrijven. Echter blijven de resultaten achter bij het gewenste doel en wordt er voor 2023 gekeken naar een andere invulling. Zie voor meer informatie ook het nieuwsbericht op de LHV.