Ontdubbelaanvragen

Van sommige clienten zijn meer dan 1 dossier. Oorzaak ligt vaak in de samenvoeging van clusters, verhuizingen en soms in onzorgvuldig gebruik van de database. Deze vervuiling moet zo veel mogelijk worden voorkomen.

Via het klantenportaal kunt u ontdubbelingen aanvragen: samenvoegen van dossier(s) naar één (bestaand) dossier.

Voordat u aanlevert moeten wel van al deze dossiers de arts van inschrijving (uzelf), en de apotheek gelijk, of leeg, zijn. Anders kan het niet.
Er zijn echter (zeldzame) uitzonderingen waardoor clusterbeheer niet kan ontdubbelen. Sommige clienten zijn handmatig ingesteld om niet met een ander dossier van zichzelf samengevoegd te worden (uitsluiting van samenvoeging, kunt u op praktijkniveau instellen).

Dus zorg eerst dat alle dubbele dossiers door de andere medicom-praktijkhouder *), naar uw praktijkcode worden verhuisd. Hiervoor is toestemming vereist van de client. Zorg dat u toestemming heeft dat patiëntgegevens naar u verhuizen. Zie voor de praktijkcodes / contactgegevens artsen ION hier op de site en hier voor apothekerscodes.

*) Staat de medicom-praktijkhouder niet in de genoemde lijst op de website, dan betreft het zeer waarschijnlijk een niet-medicom arts. Daarachter zit dan geen medisch dossier (wel apotheek-dossier). Te denken valt aan een huisarts met een CGM-HIS of een huisarts van buiten de regio. In dit geval kan uw apotheker eenvoudig de code omzetten; zie hier op de site mbt overschrijven.

Vervolgens levert u op het klantenportaal alle dossiernummers (“patientnummers” aan van samen te voegen dossiers en geeft aan welk dossiernummmer moet blijven bestaan (ic de NAW gegevens, de rest wordt allemaal samengevoegd zonder verlies)