Open / gesloten beurs

Inleiding

Tweede helft februari 2019 kwam naar voren dat de clusterinstelling voor waarneming met open beurs voor sommige praktijken vervelende financiële consequenties heeft. Daarom is per heden de clusterinstelling teruggezet naar waarneming met gesloten beurs.

Waarneming met gesloten beurs houdt in dat bij vakantie of andere onderlinge waarneming de betaling van het contact toekomt aan de huisarts van inschrijving en niet aan de huisarts die op dat moment de verrichting uitvoert. Dit sluit aan bij de onderlinge waarneemafspraken, die de meeste collega’s in onder andere Zwolle en Kampen met elkaar hebben gemaakt. 

Helaas is deze instelling alleen voor het hele cluster in te stellen.

In de waarneming staat de declaratiepraktijk vanaf nu automatisch op naam van de huisarts bij wie de patiënt staat ingeschreven. Voor waarneming met open beurs, kun je de declaratie wijzigen naar je eigen praktijk.

Bij afsluiten van het contact in het boekscherm, kun je eenvoudig handmatig deze instelling wijzigen: praktijk van inschrijving -> je eigen praktijk. 

Chronologie.

Begin 2016: bestaande cluster Zwolle (Medicom: Stadshagen) wordt cluster Kampen-IJsselmuiden (alleen IJsselmuiden heeft Medicom) toegevoegd. (cluster Zwolle (met alle apotheken) met Kampen-IJsselmuiden (met alle apotheken))

De instelling van Cluster Zwolle komt dan op OPEN beurs te staan.

Parallel hieraan tot 9 sept 2017 worden aan cluster Nieuwleusen de losse bestaande clusters toegevoegd. Cluster Nieuwleusen was de instelling GESLOTEN beurs.

Per 10 sept 2017 is cluster Nieuwleusen opgegaan in cluster Zwolle. Op dat moment is voor de meeste medicompraktijken ook de instelling veranderd van GESLOTEN naar OPEN beurs.

Dit was goed zichtbaar; als je het declaratiescherm invult zie je ineens dat de declaratie van een waarneempatient naar jezelf gaat, en niet meer naar de ION-praktijk.

Op 21 februari 2019 is deze instelling definitief omgezet van OPEN naar GESLOTEN beurs. Het is immers eenvoudiger om een declaratie naar je toe te halen, dan om een declaratie aan een ander toe te schrijven. Er bleek een grote meerderheid die deze instelling wenste.