prestatie doelmatig voorschrijven declareren

Hoe zat het nogmaar;

  1. maak alsvolgt het juiste tarief, in het juiste contract, aan (praktijk); in 2017 is dat VEKTIS 30111:

printscreen voorbeeld: vul dan je eigen tarief in van 1, 2 of 3 euro

Vul bij onderhoud prestatiecontracten, contracten met zorgverzekeraar, bij ZK, in een op jaar aangemaakte prestatiecontract, het tarief in door er een bedrag aan te hangen. Het niveau ‘op de ladder’ is belangrijk, anders wordt je tarief niet gezien. zie hieronder de toelichting.

Korte uitleg van hoe Medicom met tarieven omgaat. Onze software bepaalt op de volgende ‘ladder’ het tarief. Als er niks is ingevuld, dan gaat die een nummer lager kijken. Als er wel iets ingevuld is, hanteert Medicom het tarief en kijkt het niet verder.

 

  1. Zorgverzekeraar contract van de patiënt op praktijkniveau
  2. Zorgverzekeraar contract van de patiënt op clusterniveau
  3. Dominante zorgverzekeraar contract op praktijkniveau
  4. Dominante zorgverzekeraar contract op clusterniveau
  5. Algemene prestatiecontract op praktijkniveau
  6. Algemene prestatiecontract op clusterniveau
  7. Centrale vastgelegde prestatiecontract

 

De situatie op Zwolle is, is dat er bij nummer 4 tarieven ingevoerd zijn op het clusterniveau bij zilveren kruis. Iets invullen op niveau 5, wat ook op niveau 4 staat wordt dan niet meer gezien

 Vervolgens:

2. maak in de definitie declaratieruns een eenmalige  run aan gebaseerd op de aangegeven datum, in dit geval 1 oktober 2017.  Baseer de run op de historische selectie (= een lijst namen), waarmee de inschrijftarieven van diezelfde datum zijn gedeclareerd.

(NB toetreders RegioHis zullen deze run, dit historische bestand Q4 2017, niet hebben, omdat ze toen nog niet in Medicom declareerden. Onduidelijk is of er een 100% oplossing voor dit probleem is. Kies evt. de jongere, “oudste” selectie, je mist dan van die tussenliggende periode de inmiddels verhuisden en overledenen en kunt afwijzingen krijgen van nieuw ingeschreven die op Q4 2017 nog niet waren ingeschreven.)

en

3. voer uit via menu: correctie verzekeraargegevens: te declareren verrichtingen.

in onderstaande pp-helpdocument waarvan printscreen staan stap 2 en 3,

stap 1 van het helpdocument van pharmapartners, heb ik weggelaten, ik adviseer bovenstaande alternatief omdat vanuit het cluster er dan niet  iets overtroefd kan worden.