Ruiters

Ruiters zijn administratieve parameters gekoppeld aan individuele patienten. Binnen cluster Zwolle eo. zijn een vaste set ruiters beschikbaar. Meer ruiters zijn er niet nodig. ADEPD-registreren maakt een selectie met de Q-module op actuele parameters uit het diagnostisch dossier veel betrouwbaarder dan de selecties op basis van op enig moment handmatig aangemaakte ruiters.
Voor bijvoorbeeld projecten kunt u als praktijk gebruik maken van universele ruiter, hiervoor is een set van in totaal 8 ruiters beschikbaar: namelijk Z1, Z2, .. Z9. Mocht u vinden dat er echt iets ontbreekt kunt u dit melden bij de expercommissie van Medicom: medicomexpertgroep ad medzwolle.nl .