stappenplan LSP

stappenplan LSP
1 Download
Het LSP, de UZI-passen en het RegioHIS
(nieuwsflits half november 2018)
Deze notitie beschrijft 
– AAN ALLE PRAKTIJKHOUDERS om voor alle medewerkers UZI passen op naam te bezitten
– AAN ALLE PRAKTIJKHOUDERS minimaal één UZI-pas niet op naam aan te vragen   
– de overdracht van het UZI-certificaat bij overstap naar het RegioHIS goed te regelen.
 
De UZI was al noodzakelijk voor de artsen die werken op de huisartsenpost, maar nu ook voor het inloggen in het nieuwe ziekenhuis informatiesysteem HIX van de Isala; de opvolger van Eridanos.
Nieuw is dat met het RegioHis de UZI-pas noodzakelijk wordt voor alle praktijkmedewerkers.  Aan de actieve inlognamen in het HIS moet een UZI-pas worden gekoppeld. Dit is een inlogbeveiliging en bovendien is het een optimale logging van de medewerkers. Daarnaast is het efficienter om vanuit je HIS met single sign on naar HIX en naar LSP voor medicatie-synchronisatie te gaan.
UZI pas op naam
Dus zorg dat je de UZI passen aanvraagt, op naam van elke medewerker. Via VZVZ kun je al deze passen bestellen. Dit is ‘gratis’, de kosten worden gedragen vanuit een “derdenstroom”, in ieder geval niet door de praktijkhouder. BESTEL DEZE PASSEN, zet het in gang voor al uw medewerkers, ongeacht de fase in het al dan niet overstappen naar het RegioHIS.
UZI pas niet op naam
Een UZI pas niet op naam wordt niet vergoed. Deze is overigens sinds 1 november 2018 weer verkrijgbaar. Eén zo’n pas per praktijk van een ION arts is noodzakelijk, voor bv stagiaires, noodsituaties, of medewerkers in tijdelijke dienst. Een pas niet op naam kan gebruikt worden door meerdere gebruikers tegelijk, binnen één ION praktijk. Let op dat deze pas niet verloopt, want de pas is 1,5 jaar niet leverbaar geweest!
UZI-certificaat per abonnee nummer.
Voor de (toekomstige) toetreders van het RegioHIS is er een stappenplan voor (her)aansluiting van het LSP aan Medicom. Uw aansluiting, dwz het UZI-certificaat voor het LSP, moet overgedragen worden aan Pharmapartners. 
Zorg dus dat je de instructies goed leest, in dit gehele proces zitten een aantal stappen die tijd kosten en dus vertragend kunnen werken in de implementatie! Belangrijk is Pharmapartners in dit kader te machtiging, zij sturen u machtigingsformulieren toe.
– stappenplan heraansluiting LSP 
Zie download pdf hieronder.
Vertraging kan ertoe leiden dat de heraansluiting op het LSP bij conversie naar Medicom nog niet klaar is. Waardoor de bovengenoemde passen van medewerkers het niet doen en zij dus ook niet kunnen werken.