SSO naar mijn Isala

Betreft: Gebruikersinstructie Zorgplein (SSO)
Pharmaparnters (contactgegevens als anderen buiten het cluster ook willen) – Isala Ziekenhuis – EPD HiX (Chipsoft)

Binnen het Zorgplein van Medicom is het mogelijk om vanuit het dossier van de patiënt
eenvoudig naar het EPD van het Isala Ziekenhuis (Zorgverlenerportaal) te gaan door te
klikken op de betreffende tegel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Single Sign On, de
andere applicatie opent direct voor de juiste patiënt.  
STAP 1: Zorgplein kan geopend worden door een patiënten dossier te openen en
vervolgens Shift+F8 te gebruiken of via het menu Dossier en vervolgens Zorgplein
openen te selecteren. Vervolgens klikt u op de tegel ‘Isala’
STAP 2: Om in te loggen in het Zorgverlenerportaal van het Isala Ziekenhuis is uw UZI-
pas nodig (2-factor). U wordt gevraagd om uw UZI-pas en pincode indien u nog niet
ingelogd bent met de UZI-pas in Medicom.
 

STAP 3: Het Zorgverlenerportaal van het Isala Ziekenhuis wordt geopend (in de
browser). Mocht u hier een foutmelding krijgen of geen toegang hebben dan kunt u
contact opnemen met de servicedesk van het Isala Ziekenhuis. Meer informatie vind u
hier:
https://www.isala.nl/verwijzers/zorgportalen/zorgverlenersportaal/

Aandachtspunten
Het zorgverlenersportaal van Isala moet wel geactiveerd zijn door de gebruiker. Daarna is er een werkzame SSO koppeling vanuit het patiëntendossier.
Log in via https://zorgverleners.isala.nl met de UZI-pas zodat u weet dat u toegang heeft.
Heeft u onlangs een nieuwe UZI-pas gekregen, bent u veranderd van praktijk of apotheek, dan kan het zijn dat u niet meer kunt inloggen bij Isala. In dat geval moet dat eerst worden geheractiveerd bij Isala via https://www.isala.nl/verwijzers/zorgportalen/zorgverlenersportaal/
Op deze site vind je meer info over het zorgverlenersportaal, zoals over toestemming verlenen door patiënten en toestemmingsformulieren:
https://www.isala.nl/patientenfolders/8184-toestemming-gevraagd-voor-inzien-medisch-dossier/

210201-Gebruikersinstructie-Zorgplein-SSO-Medicom-Isala-Ziekenhuis-v1.0