Medicom Tips & Tricks

Onder dit menu staan enerzijds tips om zo goed mogelijk met Medicom te werken en anderzijds afspraken die we gemaakt hebben als gebruikers om eenzelfde werkwijze te hanteren.

Helpkaart Medicom inschrijven patiënt:

1991 Downloads

Helpkaart Medicom uitschrijven patiënt:

1851 Downloads