tarieven va 1 januari 2022 ev

31 dec21, update 25feb22, updat 3juli22

3juli22; ineens mag tarief 12900 ipv 10 euro 13,50 zijn; dat is aangepast; per 1/4/22 ingaand.

De tarieven voor 2022 zijn op het cluster ingevoerd. Hieronder enige aandachtspunten.

Maak een nieuw prestatiecontract ‘contract met zorgverzekeraar’(*) onder Zilveren Kruis met een nieuwe looptijd van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023 op praktijkniveau aan. Hoe? hiervoor verwijs ik naar de instructies van Medicom of elders op onze site.

In dit prestatiecontract maak je per praktijk de (individueel vastgestelde) tarieven aan voor onderstaande modules. (Tarieven zijn te vinden in het nieuwe huisartscontract, èn indien van toepassing).

– 11201 POH ggz (*)

– 31343 POH ggz innovatietarief (*)

– 31080 POH somatiek tarief (*)

– 31174  praktijkmanager (*)

– 30121 resultaatbeloning (optelsom van online en OAW spreekuren) (*)

(eenmalig) 30111: doelmatig voorschrijven FGV (medio 2022 aan de orde)  (*)

– 31060 ouderenzorg door de huisarts; excl. (27,64) of incl. gebruik digitaal platform (34,55) (*)

– 31279: spiegelinformatie clustertarief al gemaakt: € 0,22 (*)

31040: kwaliteit / accreditatie clustertarief al gemaakt: € 0,17 (*)

(eenmalig) 11700: programma OPEN clustertarief al gemaakt: € 2,97 (*)

(En deze tarieven (*) moeten in de declaraties per kwartaalrun meedraaien, met uitzondering van de tarieven “eenmalig” die dus niet 4x per jaar draait. Maak dus na deze tarieven, de declaratieruns aan)

Een lokaal, ‘algemeen prestatiecontract‘ (**) voor 2022 moet aangemaakt worden voor specifieke praktijk tarieven, zoals voor griepvaccinatie buiten vaccinatieprogramma om, rijbewijskeuring, schriftelijke informatieinwinning of hepatitis B vaccinaties etc.. Deze tarieven maak je zelf aan en beginnen met een X. En deze tarieven kun je niet kwijt in het eerder genoemde aan Zilveren Kruis gekoppelde prestatiecontract (*).

De vektiscode voor schriftelijke info inwinning door bijvoorbeeld letselverzekering of arbodienst is met ingang van 2020 geschraptSindsdien mag je declareren hoeveel tijd het neemt, in staffels van 5 minuten a €15,84 excl BTW. Het is gebruikelijk het tarief incl BTW aan te houden.

minutenexcl BTWincl BTW
5 minuten, voorbeeld memocode X1INFO€ 15.84€ 19,17
10 minuten, voorbeeld memocode X2INFO€ 31,68€ 38,33
15 minuten, voorbeeld memocode X3INFO€ 47,52€ 57,51
20 minuten, voorbeeld memocode X4INFO€ 63,36€ 76,67
Voorbeeld van te kiezen tarieven.

opmerkingen:

AAA en PAV zijn modules die ook in 2022 declarabel zijn. Zie protocol 23/12/21 hier bijlage pdf Helaas heeft niet elke praktijk dezelfde code hiervoor waardoor we dit niet op clusterniveau kunnen aanmaken. Zie je eigen contract hiervoor.

– 12906 verbruikstarief voor katheters (KAT). Dat is voor 2022 een vrij tarief geworden: kostprijs. Dit hebben we onderbouwd en aangepast naar de vergoeding € 29,46. Bij opmerkingen: graag de expertgroep medicom [email protected] benaderen.

– indien men de complete tarievenlijst wenst te ontvangen zoals aangedragen aan PP, graag mailtje sturen aan: [email protected] of [email protected]

jrb