Waarneemsituaties

Waarnemen, groene knop instelling, snuffelverslag en waarneemverslag

Hieronder in het kort wat de instellingsmogelijkheden zijn van het systeem.

NB: In het kader van de wet op gegevensbescherming (AVG) dient u o.a. in uw privacyverklaring aan de patienten aan te geven, en middels uw (eigen praktijk) verwerkersovereenkomsten vast te leggen, hoe u dit met uw collega’s geregeld heeft.

niveau waarneemgroep (vakantie’s, nascholingen, afwezigheid) = vaak HAGRO regeling

onder menu / communicatie en waarneming /  waarneming instellen

  • geeft u aan aan welke praktijken toegang verleend wordt (vul dus elke ION-huisarts in binnen de waarneemgroep, de tweelettercode, zie hier op de site). Dit zijn de praktijken die eenvoudig, zonder melding, dan toegang tot “uw” dossiers hebben en dus een behandelrelatie met dossierinzage kunnen krijgen.

klik op Eigen waarneming

  • geeft u in het volgende scherm aan van welke ION-huisartsen u toegang zou willen hebben voor een behandelrelatie.

Bovenstaande werkt alleen als beide partijen instemmen met de dossierinzage. De privacy gemarkeerde episodes of problemen zijn voor de waarnemende partij niet zichtbaar, de rest van het dossier wel. De ION-huisarts krijgt in het snuffelverslag alleen een melding van raadpleging.

niveau cluster: groene knop-instelling

onder menu / praktijk beheer / onderhoud praktijkgegevens /  onderhoud praktijkartsen / voer je eigen 2-letter praktijk code in / vinkje groene knop

Elke ION-arts heeft de eigen keuze: groene knop-waarneming aanzetten, of uitzetten. Deze staat standaard uit.

Wanneer u deze aanzet, zijn al uw patienten dossiers voor alle clustergenoten leesbaar en aanvulbaar. Een praktijkmedewerker van een verre praktijk kan dan het dossier ook openen. Voordat het dossier geopend wordt dient hij/zij in tekst te verklaren waarom er op dat moment een behandelrelatie met de patient is. Wettelijk gezien mag anderszins het dossier ook niet geopend worden. De ION-huisarts krijgt in het snuffelverslag een melding van raadpleging met de verklaring die door de waarnemer is opgegeven.

Het snuffelverslag dient u, bv dagelijks, door te lopen om te kijken of er onrechtmatig gekeken is in dossiers van uw patienten. (vindbaar middels icoontje rechts onderin het scherm)

In het waarneemverslag leest u de notities die uzelf, of uw medewerkers al naar gelang de instellingen (op praktijkbeheer – medewerkerniveau), o.a. bij de waarnemende partijen heeft gemaakt. (vindbaar bij: menu / communicatie en waarneming / afdrukken waarnemings verslagen)

LET OP: snuffelverslag en waarneemverslag: Wanneer u dit niet regelmatig bekijkt (u dient dan wel een printopdracht te geven, dan zal voorgaande periode weggeschreven worden), kan het de eerste paar keer vastlopen wegens de grote hoeveelheid data. Doe dit dus op een werkplek die 10-20 minuten niet gebruikt hoeft te worden.