Waarneemsituaties en logging

1 WAARNEEMSITUATIES

Hieronder in het kort wat de instellingsmogelijkheden zijn van het systeem.

– niveau cluster: groene knop-instelling (CORONA-crisis: advies MedZwolle: JA instellen)

onder menu / praktijk beheer / onderhoud praktijkgegevens /  onderhoud praktijkartsen / voer je eigen 2-letter arts code in / vinkje groene knop toegestaan

Elke ION-arts heeft de eigen keuze: groene knop-waarneming aanzetten, of uitzetten. Deze staat standaard uit.

Wanneer u deze aanzet, zijn al uw patiënten dossiers voor alle clustergenoten leesbaar en aanvulbaar. Een praktijkmedewerker van een verre praktijk op het cluster kan dan het dossier ook openen. Voordat het dossier geopend wordt dient hij/zij in tekst te verklaren waarom er op dat moment een behandelrelatie met de patiënt is. Wettelijk gezien mag anderszins het dossier ook niet geopend worden. De ION-huisarts krijgt in het groeneknopverslag een melding van raadpleging met de verklaring die door de waarnemer is opgegeven.

– niveau waarneemgroep (vakantie’s, afwezigheid) = vaak HAGRO regeling

onder menu / communicatie en waarneming /  waarneming instellen

  • geeft u aan, door op nieuw te klikken, welke praktijken toegang verleend wordt (vul dus elke praktijk in binnen de waarneemgroep, de tweelettercode, zie hier op de site). Dit zijn de praktijken die eenvoudig, zonder melding, dan toegang tot “uw” dossiers hebben en dus een behandelrelatie met dossierinzage kunnen krijgen.

klik op Eigen waarneming

  • hier ziet u welke praktijken uw praktijk toestemming hebben gegeven voor waarneming. 

De privacy gemarkeerde episodes of problemen zijn voor de waarnemende partij niet zichtbaar, de rest van het dossier wel. De ION-huisarts ziet in het snuffelverslag een melding van raadpleging door waarnemer, en de evt. aanvulling op het dossier.

NB: In het kader van de wet op gegevensbescherming (AVG) dient u o.a. in uw privacyverklaring aan de patiënten aan te geven, en middels uw (eigen praktijk) verwerkersovereenkomsten vast te leggen, hoe u dit met uw collega’s geregeld heeft.

2. LOGGING

Met logging wordt bedoeld: achterhalen welke medewerker in welk patiëntendossier bezig is geweest.

Vanuit de betreffende patiënt kan dit worden achterhaald. In zijn / haar dossier: kies; patient / toegangslog. Dit geeft een overzicht van de medewerkers-activiteiten.

Anderzijds kan dit via lijsten;  deze lijst-overzichten kun je op verschillende manieren genereren:

Het informatieverslag (icoontje rechts onder in het scherm) toont alle geopende dossiers door wie dan ook. Via aanklikken van dit icoontje is goed te zien of het externe praktijken zijn geweest die hebben geraadpleegd of gemuteerd. Na raadpleging, verdwijnt het icoon.

Het snuffelverslag dient u, bv dagelijks, door te lopen om te zien hoe dossiers door uw medewerkers of waarnemers zijn geraadpleegd of aangevuld. Hier leest u de notities die (uzelf en medewerkers al naar gelang de instellingen per medewerker (menu / praktijkbeheer / onderhoud medewerker gegevens), en de waarnemende praktijken hebben gemaakt.

In het waarneemverslag leest u de notities die uzelf, of namens u, in de waarneming (andere praktijk) heeft gemaakt.

In het Groene knop verslag ziet u welke externe praktijk, buiten de waarneemgroep (bv Hagro) uw patiënt heeft benaderd en er evt. wat aan toegevoegd heeft.

Vindbaar bij: menu / communicatie en waarneming / afdrukken waarnemings verslagen, vervolgens wordt dit weggeschreven in de printmanager:  menu / praktijk beheer/ printmanager. Om het verslag op te schonen tot datum van vandaag dient bij de vraag verslag is goed afgedrukt gekozen te worden voor OK. Het verslag in de printmanager blijft bewaard tot de ingestelde bewaartermijn (menu / praktijkbeheer / onderhoud parameters  overzichten / bv waarneemverslag).

LET OP: snuffel-, waarneem- en groeneknop verslag: Wanneer u dit voor het eerst “print” (afhankelijk van instelling (zie hierboven onderhoud parameters overzichten) of het geprint wordt of naar de printmanager gaat), kan het wat langer duren wegens de mogelijk grote hoeveelheid data.