Wel / niet afschermen dossierinzage. Privacy instelling

Wat doet instelling Privacy voor patienten die hun dossier willen afschermen?

Sommige patienten zijn (al dan niet terecht) zeer gesteld op het afschermen van data. Te denken valt aan mensen met negatieve ervaringen of bv bekende Nederlanders. De mensen die in het verleden via het LSP kozen voor Opt-out zouden ook moeite kunnen hebben met de integratie van spoedEPD en Medicom. Vandaar is het nuttig deze mensen te wijzen op de uitbreiding van het dag-systeem naar de ANW (best of both worlds), waarmee in de ANW van Medrie hun dossier alsnog inzichtelijk wordt.

Hoe het LSP bij de patiënt staat ingesteld (opt-in, opt-out of leeg) heeft geen effect op de inzages (waarneming, cluster) in  Medicom en dus ook niet op de geïntegreerde spoedEPD inzage.

Wil je binnen Medicom en dus ook het geïntegreerde spoedEPD afschermen doe je dat binnen Medicom met instelling van Privacy, (in te stellen bij de stamgegevens, middels een vinkje (privacy=ja))

De blokkade geldt voor alle vormen van waarnemen; dag en ANW Medrie: Alleen de eigen huisarts en zijn/haar personeel kan de dossiergegevens inzien. Alle varianten van waarneemregelingen (dus bv hagro, cluster of ANW) zijn geblokkeerd.Om het antwoord te versimpelen;
– Privacy geeft aan dat er binnen het cluster niets gedeeld wordt (en sinds de koppeling dus óók met het SpoedEPD). 

 – Als de huisarts medische gegevens af wil schermen moet dit zowel via LSP op ‘nee’ (= opt-out) als ook stamgegevens op ‘privacy’.

– Overigens, ICA’s en medicatie zijn wél inzichtelijk voor de apotheek van inschrijving

Meest voorkomende situatie is dat privacy uit staat en dat LSP op opt-in of ‘leeg’ staat. In die gevallen werkt de nieuwe integratie optimaal voor het werken in de ANW op de posten van Medrie, in combinatie met een Medicom dagpraktijk. Een niet-Medicom praktijk vereist nog altijd een LSP opt-in bij de patiënt om gegevens uit de dagpraktijk te zien.