Werkafspraken overdracht dossiers bij ELV situaties binnen het cluster MedZwolle.


Als een bij u ingeschreven patiënt tijdelijk voor herstel naar een EersteLijns Verblijf (ELV) gaat, en een andere huisarts binnen cluster MedZwolle neemt deze zorg op zich, moet deze tijdelijke huisarts optimaal geïnformeerd zijn en beschikken over de meest actuele info.

Het bestuur van stichting MedZwolle heeft, na raadpleging van de Medicom expertgroep, tot de
volgende werkwijze besloten:

Het dossier van de patiënt wordt uitgeschreven bij de eigen huisarts en overgeschreven naar de huisarts die de ELV zorg biedt. Als de verblijfsperiode afgelopen is en de patiënt weer thuis is, schrijft de tijdelijk ELV huisarts het dossier weer terug naar de eigen huisarts. In beide gevallen moet men met de minst mogelijke vertraging deze ‘verhuizingen’ doorvoeren middels het muteren naar de de juiste artscode.

Zwaarwegend hierbij is het feit dat je goede kwaliteit van zorg wilt leveren en dat het daarvoor essentieel is om te beschikken over het medisch dossier.

Dat de eigen huisarts van de patiënt daardoor het inschrijftarief misloopt, is daaraan ondergeschikt. Kwaliteit en verantwoordelijkheid van de zorg gaan voor. In Medicom is het helaas (nog) niet mogelijk om op een andere manier het dossier vrij te geven aan de ELV huisarts.

Overigens komt bij overschrijving de patiënt als NONI bij ELV-huisarts binnen. Aangezien bij ELV de eigen huisarts de ION-arts blijft, dient deze instelling niet door de ELV-huisarts veranderd te worden. Bij terugschrijving naar de eigen huisarts komt deze ook als NONI bij de eigen huisarts binnen. Dat moet dus handmatig aangepast worden. Indien er sprake is van Q-overgangen in de periode van ELV verblijf kan alsnog het inschrijftarief gedeclareerd worden door de ION arts.

Dus, bij dergelijke mutaties pak de telefoon, zodat je collega op de hoogte is.