WLZ; uitschrijven

Wanneer mensen de indicatie krijgen voor Wet Langdurige Zorg verandert de verzekeringssituatie, vergoedingen vinden niet meer plaats vanuit de basiszorg.

Voor de huisartsen betekent dit in de regel dat de patient overgeschreven wordt naar een SOG. SOG / Verpleeghuisartsen zitten niet in het cluster van Medicom. Vaak wordt medicatie nog wel verstrekt door een apotheek in het cluster. De Pharmacom-poot blijft dus actief!

Maar als de inschrijving bij de huisarts vervalt, moet het patientdossier ‘verhuisd’ worden. Daarmee moet het medisch dossier worden overdragen, (printen, of evt via een digitale weg als PDF (bv zorgdomein, of Zorgmail)) aan de volgende arts. De patient wordt uitgeschreven.

Dit doe je door bv de artscode HA te gebruiken, dit is een code voor een niet-medicomarts. De apotheker kan deze code later eenvoudig veranderen. Het dossier is daarna niet meer beschikbaar, conform de wet omdat u ook niet meer de arts van inschrijving bent.