WLZ (Wet Langdurige Zorg); uitschrijven

Wanneer mensen de indicatie krijgen voor Wet Langdurige Zorg verandert de verzekeringssituatie. Vergoedingen vinden niet meer plaats vanuit de basiszorg; Reguliere huisartsenzorg is niet meer verzekerd.

Voor de ION-huisartsen (Inschrijving-Op-Naam) betekent dit in de regel dat de patiënt over gedragen wordt aan de Specialist Ouderengeneenskunde (SOG). De SOG en verpleeghuisarts zitten niet in het cluster. Vaak wordt medicatie nog wel verstrekt door een apotheek in het cluster. Het is misschien goed te realiseren dat van het patiëntdossier de Pharmacom-poot actief blijft en de Medicompoot inactief wordt.

De inschrijving bij de huisarts vervalt en het medisch dossier moet worden overgedragen (uitprinten, of evt via een digitale weg als PDF (bv zorgdomein, of Zorgmail)) aan de volgende arts. De patiënt wordt uitgeschreven uit Medicom door het patiëntdossier te ‘verhuizen’.

Dit doe je door de artscode te wissen, leeg te maken. Leeg maken maakt het mogelijk voor anderen om het te veranderen (ic, jijzelf, of iemand in het cluster, een arts maar in de regel een apotheker die de code gebruikt voor welke arts de recept schrijft ). De apotheker kan deze code dan dus later eenvoudig veranderen. Het dossier is na het leegmaken van de artscode niet meer beschikbaar, conform de wet omdat u ook niet meer de arts van inschrijving bent.